Sónar+D Istanbul

Panel: 'Kamusal Alan ve Teknoloji ''Sosyal İyilik'' // ''Public Space and Technology ''Social Good''

'Dijital era'da kaçınılmaz olarak sokaklar ve kamusal alanlar da teknoloji entegreli tasarım mekanlar haline geldi. Bu mekanların herkesçe ulaşılabilir olması, hem toplumsal mesaj vermeyi kolaylaştırıyor, hem de sosyal fayda için kolektif bilinç oluşturmayı hızlandırıyor. Bu bağlamda çok güçlü bir etki alanına sahip. Konunun önemi ve gelecek olasılıklarını; bu alanda hem ülkede hem globalde öncü isimlerden olan Refik Anadol, ödüllü heykeltıraş ve Louis Vuitton cephe tasarımıyla tanınan Seçkin Pirim, bilgisayar ortamında mimarlıkla mimarinin sınırlarını araştıran ve ''Yankı'' eseriyle Beyoğlu sokaklarında gördüğümüz Melike Altınışık, Hope Alkazar direktörlüğü ile yepyeni ve heyecanlı bir yaklaşım sunan Bahar Türkay,  global olarak kamusal alanlara ve ikonik yapılara dijital müdahalelerle yeni yorumlar sunan Robin Yayla ve Galata Kulesi 3D haritalamasıyla dijital sanatı herkese ulaştıran Awesome Bros kurucularından Süleyman Yılmaz tartışacaklar.''

- Refik Anadol (Online)
- Melike Altınışık
- Bahar Türkay
- Seçkin Pirim
- Robin Yayla
- Süleyman Yılmaz