Sónar+D Istanbul

Panel: 'Immersive sinema'' // ''Immersive Cinema''

‘’Immersive deneyimler günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmeye başlamışken, herkes tarafından daha aşina olunan sinema salonlarındaki bu deneyimler yeniden ele alınacak. Yıllardır var olan imax, 4dx gibi teknolojilerle, izleyiciyi içine alan ve filmi yaşatan donanımların deneyime etkisi üzerinde durulacak. Konuya farklı perspektiflerden bakabilecek önemli isimlerin bir araya gelecekleri panelde, konu üzerinde tartışacak. Panel katılımcıları ise, yaratıcılığın mecralar üstü olduğuna inanan ve multi-disipliner bir anlayışla farklı alanlarda üretim yapan Gökhan Yücel, çeşitli dergilerde sinema üzerine yazıları yayınlanan ve çektiği kısa filmlerle çeşitli ödüller kazanan Haktan Kaan İçel, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin Film Küratörü Müge Turan, kısa ve uzun metraj filmleri yüzden fazla festivalde gösterilen sinema yazarı ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik olacak.’’

- Gökhan Yücel
- Haktan Kaan İçel
- Müge Turan (İstanbul Modern Sanat Müzesi) (Moderatör)
- Ceylan Özgün Özçelik