Sónar+D Istanbul

a/v: Algorave İstanbul Emrexdeger w Lara Yılanacıoğlu

TR

  • Cuma 18 22:30 - 22:45

    Sónar by Night - SonarScreen

Emre Değer
Müzik prodüktörü ve aynı zamanda ses mühendisi olan Emre Değer, 24 Aralık 1979 tarihinde Tekirdağ’da doğmuştur. Lise öğrenimini Tekirdağ’da tamamlayıp, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanıp İstanbul’a yerleşmiştir. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırma Merkezi(MIAM)’nde, Ses Mühendisliği ve Tasarımı alanında yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. 2006 yılında yüksek lisansını bitirip, aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında canlı kodlama ve algoritmik kompozisyona ilgi duymaya başlamıştır ve günümüzde de aynı alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Lara Yılancıoğlu
1989 İstanbul doğumlu Lara Yılancıoğlu Marmara GSF Sinema-TV bölümünü bitirmiştir. Çalışma alanına video kurgusuyla başlamış, kolaj alanında farklı disiplinleri kullanmayı deneyerek, doğaçlama ve kurgusal alanların beraber yürütüldüğü deneysel çalışmalarına canlı kodlama tekniğini ekleyerek devam etmektedir.