Sónar+D Istanbul

algorave istanbul: kerem altaylar & katran

  • Cumartesi 02 20:45 - 21:00

    SonarScreen by Digilogue

  • Pazar 03 20:45 - 20:45

    SonarScreen by Digilogue

Kerem Altaylar
Kerem Altaylar (d. 1993), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM) çatısı altında Sonic Arts ve Sound Engineering alanlarında yüksek lisans eğitimine başladı. Ses dizaynı, elektro-akustik/drone/çağdaş müzik, elektronik dans müziği, yaratıcı kodlama ve ses programlama alanlarında çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren Altaylar, işlerini, hem biçimsel hem de işitsel ve düşünsel düzlemde kapladıkları alan açısından soyut, kalıp dışı, dışavurumsal ve de kendi yaratmak istediği bir gerçekliğin uzantıları olarak tanımlıyor. 2019 yılında kurduğu Extremophile isimli bağımsız plak şirketi bünyesinde, bu algıya paralel olarak müzik üretimi ve yayını yapmaya devam ediyor. “Sonitus Aernitatis” ve “Symbiosis” isimli iki kısaçaları mevcut. Yaratıcı Kodlama alanında ise hem görsel hem de işitsel üretimlere sahip. DistCollective isimli yaratıcı kodlama kollektifinin kurucu üyesi. Araştırmaları ve çalışmaları arasında, eşit aralıklı olmayan tamperaman sistemleri ve Mikrotonalitenin dijital temsili, bilgisayar destekli çok boyutluluk, algoritmik ve algoritma destekli kompozisyon, interaktif/kinetik görsel üretimler ve çok birimli üretim sistemleri gibi konular yer alıyor. 
 
Katran
Katia a.k.a Katran Istanbul’da yaşayan bir ses sanatçısıdır. Galatasaray Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra, esin kaynakları olan bilim, doğa ve elektronik dans müziğini birleştirme isteğini gerçekleştirmek adına çalışmalarına başladı. Katran, işlerinde live coding ile günlük hayatında deneyimlediği ses dünyasını kendi perspektifiyle ifade ediyor.
 
Kerem Altaylar, bu alanların bazılarına paralel ve bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı çok sesli müzik kompozisyon algoritması ile yapacağı canlı kodlama performansı Supercollider platformu üzerinde çalışıyor. Bu algoritmanın gelişimi kendi youtube kanalı üzerinden arşivli. Bu algoritma belirlenen bir merkez frekans üzerine, çok sesli harmoni kurmak, melodi oluşturmak, ritim yapısı kurmak, farklı ses grupları için tını oluşturmak, efekt zinciri oluşturmak gibi görevleri yerine getirecek bir mimari yapıda. Ayrıca bu özelliklerin kontrolünü spontane ve kendini tekrar etmeyecek bir doğaçlama performans için uygun hale getiren tasarımı sayesinde standart müzik üretim rutinlerinde ortaya çıkamayacak anlara elverişli bir sınırsızlığa da sahip.