Sónar+D Istanbul MarketLab 2018: Açık Çağrı

7/02/2018

TheMarketLab 2018 açık çağrısı başladı: Sanatsal, teknolojik, yaratıcı işler ve yenilikler üstüne odaklanmış bir sergi alanı. MarketLab başarılı şirketleri, girişimleri, yaratıcı stüdyoları, üniversite laboratuvarlarını ve araştırma merkezlerini yeni ürünler, prototipler, deneyimler ve enstalasyonları sergilemek için bir araya getiriyor. 

MarketLab ne için var?

  • Yenilikçi ve orijinal projeleri sunmak,
  • İzleyici ile dolaysız etkileşim sağlamak,
  • Prototipleri gerçek izleyiciyle test etmek,
  • Çevrenizi genişletip farklı şirketlerle, yeni projelere tanışmak ve işbirliği bağlantısı sağlamak,

Kimler başvurabilir?

  • Yaratıcı teknoloji firmaları, girişimler, sanatçılar, üreticiler, okullar, yaratıcı labaratuvarlar, araştırma merkezleri...

MarketLab’te ne tür projeler sunulabilir?

  • Ses, müzik, medya, sanat, sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklik, tasarım ve dijital fabrikasyon, bilim, yaratıcı bağış platformları... kısacası MarketLab disiplin ve etiketlere karşı çıkan her projeye açık.

MarketLab’de sizlere neler sağlar?

  • Sergi alanı
  • Sónar+D iletişim kanalları ve sosyal medyasında yer alma