Zero Sum (AV)

TR

  • Cuma 06 22:00 - 22:15

    Sónar by Night - SonarScreen

Memorabailia, sınırları ve kapsamı belirsiz olan geçiş evreleri ve bölgelerinin çok boyutlu deneyimlerini arayan bir performans ikilisidir. Memorabilia uygulaması, ses ve görüntünün değişmiş ve bulanık sınırlarında, bunların kültürlerarası melezlikleri, dijital akışkanlık ya da bağlantılarının çok boyutlu deneyimleri dahilinde gezinir.
“Yaşadığımız yer, yüksek hassasiyet, yönlendirilmemiş deneyler ve yeni dönüştürücü bölgelerin yeridir.

Net parçaların veya hareketlerin net bir icracısının sorumlu olmadığı yerlerde, parçalarımızı dönüşümlü olarak gerçekleştiriyoruz.

Kendini asla özünde tekrarlamama,  varlığının hiçbir planı veya düşüncesi olmadan, çalışmalarımız olma anında akar.”

Üyeler: Ali Bozkurt (d. 1992) - yaratıcı programlama (görsel ve işitsel), kompozisyon, performans
Alptug Cavus (d. 1993) - kompozisyon, enstrümantasyon, sentezleyici programlama, performans