Sónar+D Istanbul

Sónar+D Workshop: The Role Of Graphic Designer in Multidisciplinary Arts and Design by DECOL Academy

TR

Amir Ahmadoghlu sunumunda, görsel iletişim ve teknolojik gelişmeler üzerinden multidisipliner bir alanda grafik tasarımcının rolüne ele alacak, disiplinler arası etkileşimde farklı malzeme ve farklı tekniklerin aynı paydada nasıl buluşturulabileceği, tasarımcı ve sanatçı olmanın, yaratıcı düşünmenin yolları ve süreçleri gibi konularda bilgi, gözlem ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.