Sónar+D Istanbul

Sónar+D Talk: Evolution of music in 50 years after the war in line with the political, economic, sociological and technological advances by Levent Erden

TR

  • Cumartesi 07 10:30 - 12:10

    Sónar by Day - Lounge+D by Digilogue

Pazarlama iletişimi alanındaki dehasıyla tanınan Levent Erden yeni bir konu başlığıyla aramıza geri dönüyor. Erden’in bu konuşmadaki konusu  Savaş Sonrasi 50 Yılda, Siyasal Ekonomik Sosyolojik ve Teknolojik İlerlemeler Doğrultusunda Müziğin Evrimi olacak.

Levent Erden erken yaştan beri farklı sektörlerde çokuluslu devlerin Türkiye’deki tepe yöneticiliğini yaptı; gelecek, pazarlama ve interaktif dünya ile ilgili ilklerin içinde, kuruluşunda bulunduğu Bilgi Üniversitesi’nde Türkiye’deki dönüşüme yetenekler kazandırmak üzere, interaktif iş yönetimi pazarlama ve iletişimi alanında öncü Yüksek Lisans programı Next Academy Başkanı, şehir ve özel merak konularında İstanbul Kafası programını yapıyor, çeşitli işkollarında farklı konularda eğitimler veriyor ve danışmanlık yapıyor.