Sónar+D Istanbul

Sónar+D Panel: Decentralization of Institutions by OMM

TR

  • Cumartesi 07 14:50 - 15:50

    Sónar by Day - Lounge+D by Digilogue

OMM - Odunpazarı Modern Müze sergiler direktörü Zeynep Birced ile etkinliklerden sorumlu Umut Özcan’ın katılacağı ve Lalin Akalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde; OMM’un klasik ve alışılagelmiş kavramlardan uzak, açık, samimi ve keşfedici müzecilik metodolojisi üzerinden değişen müzecilik anlayışı tartışılacak. Yalnızca belirli kitlelere değil, çoğulcu bir yaklaşımla olabildiğince çok kişiye ulaşma amacıyla yola çıkan OMM ekibi, bugüne kadar katettikleri mesafede hangi noktalara önem verdiklerini ve paylaşıma açık sanat anlayışını erişilebilirlik ve kapsayıcılık bağlamında değerlendirilecek.