Sónar+D Istanbul

Sónar+D Interactive Installation: Traces of Rhythms

TR

  • Cumartesi 07 10:00 - 19:00

    Sónar by Day - Digilogue Space

Traces of Rhytms; bir kaldırımın sesi nasıl olabilir? İşitsel bir ritmi var mıdır? Hangi türde tasarlanan kaldırımlara şehrin nerelerinde daha sık rastlıyoruz? Bir kaldırımda yürümek, kaldırım taşlarının doluluğu ve boşluğu, bizi şehir hayatı bağlamında bir konuma vardırması üzerine ne tür düşüncelerimiz var gibi soruları irdeleyen interaktif bir enstalasyon.

Kaldırımlar kesintiye uğrayabilir,
                    yüksek veya alçak olabilir,
                    çarpık ve kırık dökük olabilir,
                    birbiri içinden geçebilir.
  Her gün şehrin kaldırımları üzerinde yürürken birbirinden farklı taş modellerine rastlamaktayız. Renkleri, dokuları, ebatları ve şekilleri farklılık gösteren bu ardışık taş dizilimleri ulaşım ağının kendine özel ve nitelikli sınırlarını oluşturmaktadır. Taş şekilleri ve örüntüleri fonksiyonel olabilir, bunun yanı sıra bir semtte bulunan bir taş modeli o semti yansıtan karakteristik bir hal de alabilir. Şehir düzeni ve peyzaj mimarinin  önemli parçasını oluşturan kaldırımlar işlevsel veya estetik kaygılar ile yaratılan taş modellemeleri ile tüm yol kenarlarını kaplar. Ulaşım araçlarıyla dolu şehirde kamunun, gerçek uzamda fiziksel hareketleriyle ulaşımını olanaklı kılmaktadır. 
 
 Yarattıkları görsel dokunun yanı sıra, kaldırımların örüntülerinin oluşturdukları işitsel ritimleri de vardır. Kaldırımın döşendiği yolun niteliği, yoğunluğu,  girinti-çıkıntıları, topraklı, kumlu veya beton bir zemin üzerine inşa edilmesi kaldırımların üzerinde yürürken kendisine ve taşın endüstriyel nitelikli özelliklerinden kaynaklanan ona  ait olan ses tınıları yaymaktadır. Taşın modeli ise ritmik sıralanışı ve aralarındaki birleşim mesafeleri ile ritmin süregelen yapısını oluşturmaktadır.  

Arek Qadrra 
  Sanatçı 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu.
2013 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne girdi.
Eğitimi sırasında İç Mimarlık bölümünde yandal programına katılarak sanatsal üretimini bu anlamda destekledi. 2016 yılında Viyana’da Akademie der Bildende Künste Wien’de Conceptual Art bölümünde çalışmalarını ilerletti. 2017 yılında eğitimini derece ile tamamladı.
  Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli seminer, workshop ve sergilere katılan sanatçının; California Collage of the Arts, Cumhuriyet Müzesi, CAPTCHA Design Festival, BASE’2017, GAPO-SALT, Piri Reis Müzesi, Darphane-i Amire, Space Debris, Orijin Sanat gibi kurumlarda eserleri sergilendi.
  Kişisel çalışmalarının yanı sıra, sanatçı B.Beste Kopuz ile birlikte de çalışmaktadır. İkili sanatçı, üretimlerinde genellikle izleyicileri bir deneyim alanına sokmayı hedeflemektedir.  Kent, mekan ve yaşam kavramlarından yola çıkan ikili; büyük ölçekli enstalasyon çalışmaları üzerine çalışmaktadırlar. 
  Kişisel üretimlerinde evren, metafizik, teknoloji, hız ve internetin sınırları ve bu bağlamda kent, yaşam ve beden kavramlarından yola çıkan sanatçı; kavramsal sanat, medya sanatı, resim, fotoğraf, video ve enstalasyonları ile multidisipliner bir tarzda çağdaş sanat çalışmalarına güncel olarak İstanbul’da devam etmektedir.


Berka Beste Kopuz
  Sanatçı, 1995 yılında Bursa’da doğdu.
2017 yılında Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu.
Eğitimi sırasında Grafik bölümünde çift anadal programında yer aldı.
  Çalışmalarını; kent, mekanın hafızası, yaşam konuları üzerinden şekillendiren sanatçı; fotoğraf ve enstalasyonlarının yanı sıra, birçok projesinde derinlikli araştırma süreçlerini üretimine dahil ederek arşiv oluşturmaktadır. İzleyicinin, eserlerinin bir parçası olduğunu düşünen sanatçı, üretiminde interaktifliği ön planda tutmaktadır.
  Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sergilere katılan B.B. Kopuz'un eserleri; Mamut Art Project’17, Mixer, CAPTCHA Desing Festival, BASE’17, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Space Debris Art, Orjin Sanat, Versus Art Project gibi kurumlarda sergilendi. 2019 yılında “Kazıklıköy” isimli ilk kişisel sergisini açan sanatçı, Versus Art Project’in temsilindedir.  
  Kişisel çalışmalarının yanı sıra, sanatçı Arek Qadrra ile birlikte de çalışmaktadır. İkili sanatçı, üretimlerinde genellikle izleyicileri bir deneyim alanına sokmayı hedeflemektedir.  Kent, mekan ve yaşam kavramlarından yola çıkan ikili; büyük ölçekli enstalasyon çalışmaları üzerine çalışmaktadırlar. 
  B.B. Kopuz halen İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.