Sónar+D Istanbul

Sónar+D AV: Monolith by Ethem Cem

  • Cumartesi 07 10:00 - 19:00

    Sónar by Day - Lounge+D by Digilogue

Matematikte, Voronoi diyagramı, bir düzlemin, düzlemin belirli bir alt kümesindeki noktalara olan mesafeye göre bölgelere bölünmesidir. Bu nokta kümesi (tohumlar, bölgeler veya jeneratörler olarak adlandırılır) önceden belirtilir ve her tohum için o tohuma diğerinden daha yakın olan tüm noktalardan oluşan ve ona karşılık gelen bir bölge vardır. Bu bölgelere Voronoi hücreleri denir. Bir dizi noktanın Voronoi diyagramı, Delaunay üçgenlemesinin ikisidir. Biyolojide Voronoi diyagramları, hücreler ve bonr mikro mimarisi dahil olmak üzere farklı biyolojik yapıların modelini ortaya çıkarmak için kullanılır. Gerçekten de, Voronoi mozaikleri biyolojik dokuların organizasyonunu yönlendiren fiziksel kısıtlamaları anlamak için geometrik bir araç olarak çalışır.