Sónar+D Istanbul

Sónar+D Audiovisual LED Installation: In-Line by Nohlab

TR

  • Cumartesi 07 10:00 - 19:00

    Sónar by Day - Lounge+D by Digilogue

Görsel-İşitsel LED Enstalasyon
LED Panel, Yansıtıcı Yüzey, Hazer, Kuadrofonik Ses Sistemi, Video, Ses tasarımı
 
Konsept ve Uygulama: Nohlab
Ses Tasarımı: Gökalp Kanatsız
 
 
in-line, doğal bir fenomen olan ufuk çizgisinden ilham alınarak tasarlanmıştır. Kanvasın kendine özgü formatı, deneyimi sadece içeriğin değil, içeriğin gösterildiği alanın da şekillendirdiğini vurgular. Çizgi şeklinde dizilmiş dijital panellerden oluşan eser, iki uç noktasına yansıtıcı yüzeylerin konumlandırılmasıyla, sınırları olan bir alanı limitsiz bir mekâna dönüştürür ve sürekli evrilen sonsuz bir zaman-mekân deneyimi sunar. Bu şekilde izleyiciler enstalasyonu deneyimlerken, bulundukları zaman ve mekândan koparak farklı bir gerçekliğe doğru adım atarlar.
 
Enstalasyonun bileşenlerinden biri olan LED panel, görüntü kaynağı olarak değil, ışık kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu sayede ışık, enstalasyonun ana malzemesi haline gelir ve uzayda asılı olan hareketli bir ışık formuna dönüşür. Sıralı şekilde akan noktasal ışık kaynakları, farklı zamanlamalarda bir araya gelerek kompleks yapılar oluştururlar. Bu yapılar, farklı birliktelik olasılıkları türetir ve çeşitli örüntüler meydana getirirler. Bütün bu süreç sonucunda açığa çıkan yapı, düzen ve düzensizliği bir arada barındırarak, iki kavramın birbirini var etmesini sağlar.
 
in-line’ın en önemli özelliklerinden biri de, görüntü ve sesin bütünsel şekilde algılanmak üzerine tasarlanmış olması ve izleyicilere sinestezik bir deneyim yaşatmasıdır.

-

Nohlab; sanat, tasarım ve teknoloji etrafında disiplinler arası deneyimler üreten bir
stüdyodur. Teknolojinin sanat ve tasarımla olan ilişkisini sorgularken, dijital gerçeklik ile
fiziksel gerçeklik arasında köprüler kurar. İnsan ve teknoloji arasındaki bağın farklı şekillerde
ifade edilebileceği araç, tasarım ve hikâyeler üretir.
 
2011 yılında, uzun süredir birlikte çalışan ve bu çalışma disiplinini katılımcı ve
paylaşımcı bir sürece taşımak isteyen Candaş Şişman ve Deniz Kader tarafından kurulan Nohlab, Culturespaces, ARS Electronica ve Japan Media Arts Festival’den ödüller de almıştır. İşleri  ISEA, OFFF, TedX, Vivid, Sonar, Signal gibi uluslararası birçok festival ve etkinlikte gösterilen stüdyonun çalıştığı marka ve organizasyonlar arasında World Government Summit, Land Rover, Chanel, Pink Floyd, Target, Audi, Nike, Scriabin Museum, Atelier des Lumieres ve EA Theater da vardır.