Sónar+D Istanbul

Sónar+D Artwork: Polluted Homes by Beyza Dilem Topdal

TR

  • Cumartesi 07 10:00 - 19:00

    Sónar by Day - Digilogue Space

Kirlenmiş Evler, 3019 yılında bugün İstanbul Boğazı’nın olduğu yerdeki kum tepelerinden
toplanan macrofauna fosili koleksiyonudur. Bu eser sanatçının, İstanbul Boğazı’nın sağlığını
monitörlemek için tortu örneklerinden alınan deniz bentik organizmalarının tanımlandığı bir
ekoloji laboratuarında başladığı doktora araştırması; ‘Siborg Denizler ve Yaratıklar’ın bir
uzantısıdır. Laboratuvar ziyaretleri, görüşme verileri, Poyrazköy ve Garipçe’de yapılan
yürüyüşlerle; yeni siborg bedenler ortaya çıkar. Bugünü ve geleceği yan yana koyan Kirlenmiş Evler; insan-sonrası çevrede yaşam olanaklarına dikkat çekiyor. Spekülatif siborg bedenler öneren bu eserde ‘siborg’; hayvan ve kirliliğin hibrit (melez) halidir. Bu yaratıklar ve kabuklar, eskiden yaşadıkları denizin dibinde biriken ağır metal ve PAH (polisiklik aromatik hidrokarbon) koşullarında evrim geçirmişlerdir. Fosil formların pembe rengi, bugün ekoloji laboratuvarında deney sürecinde kullanılırken organizmaları boyayan rose bengal etanole ithafta bulunur. Enstalasyon, kurgu ve bilimi oyuncu bir dışavurumla bir araya getirir. Ekoloji laboratuvarının çalışma koşullarına benzer olarak iş yoğunluğu ve törensel süreçlerle üretilmiştir. Antroposen kirliliğinin karanlık fütürolojisine karşı, Cthulucene’den (Haraway, 2016) ilham alarak; ‘yeniden oluşmaya’ odaklanan bu seri feminist teknobilim ve insan-ötesi alanları ele alır.