Sónar+D

workshop : practical workshop: ar with unity by bug lab & vri bau (davut aşkar & onur yeşilgören)

Workshop Uygulaması: Urhelper ve Minar+ Workshop için tasarlanacak bir AR uygulaması ve AR uygulaması tasarlamak için gerekli temel seviye bilgiler.