Sónar+D

workshop : LITEroom: emotional design in technology age by aslı sevinç daver, mert çetinkaya & onat vural

Tasarımın sadece bilişsel bölümleri değil insani duyguları da kapsaması gerektiğini iddia eden “Emotional Design (Duygusal Tasarım) prensibinden yola çıkacak olan workshop, katılımcıların işbirlikçi bir yaratıcı problem çözme süreci olan tasarım odaklı düşünme yönteminin bütün adımlarını deneyimleyerek, bu yöntemi günlük iş yaklaşımlarında uygulamayı öğrenmelerini hedefler. Katılımcılar takımlar hâlinde kendi belirledikleri bir duygusal tasarım (emotional design) üzerine çalışırlar ve yaratıcı çözüm prototipleri üretirler. Tasarım odaklı düşünme yöntemini deneyimleyen katılımcılar derin dinleme, empati mülakatları gerçekleştirme, içgörü bazlı sorun tanımları oluşturma, yaratıcı beyin fırtınası gerçekleştirme, hızlı prototipleme ve test etme gibi yetkinlikleri geliştirirler.