Sónar+D

workshop: global mobility of artist at digital art field by bang. art innovation prix (emrah yayıcı, nurseli yorgancı, rabia yorgancı kındıroğlu & esra özkan)

bang. Prix (www.bangprix.org)  ve ArtBizTech (www.artbiztech.org) tarafından dijital sanatlar alanında çalışan sanatçıların uluslararası mobilitesini arttırmayı hedefleyen ve Design Thinking metodolojisiyle gerçekleştirilen “Global Mobility of Artists at Digital Art Field” projesi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yirmi iki farklı ülkeden dijital sanat alanında aktif rol oynayan paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde düzenlenecek olan workshop’un Sonar+D’de ikinci fikir gelişme aşaması gerçekleştirilerek, sanatçı hareketliliğini ve bu alandaki paydaşların birbirleriyle olan iletişimlerini ve etkileşimlerini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler ele alınarak, yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması sağlanacaktır. Raporun iç görü ve fikir geliştirme aşaması ise 3 Nisan’da Londra’da gerçekleşecektir. “Günümüzde teknolojinin erişilebilir olmasının etkisi, bu alanda çalışan sanatçı, küratör gibi üretimlerini güncel tutan ve teknoloji ile birleştiren paydaşların dünyada git gide yayılmasını ve görünür olmasını sağlamaktadır. Sektörün paydaşlarının dijital sanatlar alanında yaşadıkları zorlukları zamanla çözümleyebilmesi, sanatçı hareketliliğinde olumlu bir artışa neden olmuş ve ülkeler, paydaşlar, organizasyonlar arasında güçlü bağlar oluşturmaya başlamıştır. Temelleri atılan güçlü bağlar farklı ülkelerin kültürlerinde mobil hareketliliğe sahip sanatçıların ve diğer profesyonellerin birbirleri ile karşılaşmalarını ve birbirlerinden ilham almalarını sağlamakla birlikte dijital sanatlar alandaki yayılmanın ve yeni bir dilin yaratılmasının da temelini oluşturmuştur. Bu yeni dil ile uluslararası hareketliliği olan sanatçıların ya da bu alandaki diğer profesyonellerin farklı fikirlerini ve değerlerini paylaşmaları, üretim yapan sanatçılarla karşılıklı iletişimleri ve bu iletişimden doğan işbirlikleri desteklenmektedir.”