Wave A Metanarrative / Tolga Böyük & Ali Bozkurt

TR

  • Cuma 08 01:30 - 01:50

    SonarScreen

Görsel ve işitsel deneyim ve performans üzerine düşünmek, eninde sonunda, dalganın fiziksel varlığıyla yüz yüze geldiğimiz, hem görsel hem işitsel algı merkezlerinde kendini gösteren bir ana fikir doğurmuştur. Işığın da sesin de dalga biçiminde yayıldığı kabul edilir. Terimin ölçeklenebilirliğini göz önüne alarak, ister kozmolojik bir ortamda, ister pastoral bir coşku halinde ya da bir atomaltı keşif sırasında algılayalım her görsel ve işitsel oluşumun dalga temelli modeller halinde yayıldığını göstermeye çalışırız. Peki, ya ışık emisyonu da ses dalgalarının yayılımında kendini ifade edebilse ve bunun teri de geçerli olsa?

Dalga: Bir Üstanlatı, Tolga Böyük’ün hülyalı ses manzaraları ve Ali Bozkurt’un algoritmik ve görüntü temelli dünya olanakları arasında gezinen görsel anlatısı eşliğinde farklı ölçeklerdeki dalgaların dünyasını ele alıyor.  

20. yüzyılın başlarına ait kurgu dışı bilimsel filmlerden alınan sekanslar ve fotoğraflar görsel ve işitsel performansın modern uygulamasıyla yan yana sergilenecektir. Amaç görsel ve işitsel performansı duyusal deneyim ve başta dalga olmak üzere bilimsel niteliklerin işlevlerine olan bağlarıyla yeniden tanımlamaktır.