Sónar+D

vr realities: amnion vr by zeynep burcu kaya & ipek kuran yıldırım

TR

Sanal gerçeklik içerisinde kinestetik algı kullanarak mekan kurgusu nasıl gerçekleşir? Kolektif mekan üretim stratejilerini araştırmak ve beden ile mekân arasında akıcı bir dil oluşturmak mümkün müdür? Günümüz tasarım ve üretim süreçleri göz-merkezci anlayış etrafında şekillenmektedir. Bu bağlamda gelişen teknolojinin sunduğu araçlar da benzer anlayışı tekrar üretir. Öte yandan salt göz-merkezci yaklaşımı terk eden, bunun yerine beden farkındalığı üzerinden ortaya konulan mekansal deneyim, yeni algı biçimlerine zemin hazırlama potansiyeline sahiptir. İçten geleni, sezgiselliği öne çıkarır. Dinamik bakış açısı ve çevresel görüşü  ullanan beden, akışkan, anlık var olan ve sınırları esneyen mekan kavramını üretir.