Sónar+D

talk: making a 360 film content and using as a media tool by bug lab & vr1 bau

Konuşmasında; 360 film prodüksiyonu nasıl yapılır, post prodüksiyon süreci nasıl işler ve bir medya iletişim aracı olarak 360 film nasıl kullanılır, gelecekte neye dönüşecek hakkında bilgiler verecek.