Sónar+D

marketlab : diagram + art by handan güzelci

Eğitim misyonu taşıyan, bilgi aktarımını ve elde edilen bilgilerden yeni bilgiler sentezlenmeyi ön planda tutan müzeler özelinde geliştirilen sanat sergileri için diyagram tabanlı arayüz çalışması Diagram+ART, sergilerin oluşumunda etkin rol alan kurumlar, küratörler, temalar, koleksiyonlar, mekan ve zaman sınırlamaların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Sanat müzelerinin koleksiyonları, bilgi aktarma yöntemleri ve teknoloji arasındaki ilişkiyi yeni bir etkileşimli görselleştirme modeli ile güçlendirmeyi hedefleyen Diagram+ART, ♣ Küratör tarafından tasarlanan sergi düzeninden bağımsız olarak, ziyaretçinin kendi taleplerine göre sergiyi farklı düzenlemelerle (tema, tarih, sanatçı, renk vb.) izlemesine imkan sağlamak, ♣ Ziyaretçilere dijital ortamda diyagramlara dönüştürülen verilerle zaman ve mekan sınırlaması olmadan daha akılda kalıcı ve uzun süreli bir sergi deneyimi yaşatmak, ♣ Sergi hakkında görünür olan bilgilerin yanı sıra görünmeyen bilgileri ziyaretçiye sunmak, ♣ Serginin içeriği hakkında yeni bilgi ağlarını ortaya çıkarmak, ♣ Sergi ziyaretçilerinin bilgi edinme ve üretimine destek olmak gibi özelleşmiş çeşitli amaçlarla oluşturulmuştur. Dijital çağın yeni deneyimlerini sergi ziyaretçilerine sunan Diagram+ART ile ziyaretçiler, sergiyi farklı biçimlerde algılayan, deneyimleyen ve sergi hakkında yeni bilgiler üreten aktif katılımcılara dönüşecektir. Sanat sergileri için diyagram tabanlı ve kullanıcı etkileşimli görselleştirme arayüzü Diagram+ART ilk olarak İstanbul Modern Müzesi’nin 2015 yılında açtığı 2018 yılında son bulan “Sanatçı ve Zamanı” sergisinde yer alan 109 farklı sanatçının 183 tane eser üzerinden geliştirilmiştir.