Sónar+D

installation: fat by beyza dilem toptal

TR

İstemsiz Koordinasyon Örüntüleri: Sümülatif Göç (vr installation & talk/presentation)
 
Installation:
2011’den beri Suriye’deki iç savaş; 470,000 insanın ölümü, savaş öncesi popülasyonun neredeyse yarısının yer değiştirmesi, gibi birçok talihsiz akıbete yol açtı. Türleri tükenme tehlikesinde olup, bir zamanlar Anadolu’da bereketin sembolü olarak kabul edilen kelaynaklar kuşları; 2014 yılından beri göç yolları Suriye’den geçtiği için Türkiye’den göçe gönderilmezler. Şanlıurfa’daki Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu’nda korunurlar.
 
Kelaynak kuşları ve Suriyeli göçmenler arasındaki iç içe geçmiş bu bağlantı göç kavramının soyutlanmasını sağlar. Disiplinler arası araştırma yöntemleri alansal hikayeler anlatmaya olanak sağlarken, ağ bağlantısallığı sınırlar ve göç hakkında diyaloğa olanak tanır.
 
İstemsiz Koordinasyon Örüntüleri; ışık yerleştirmesi, sanatçı kitabı, bulunan objeler ve tek kanallı bir video gibi seri işlerle sonuçlanan bir araştırma projesidir. Bu seriye eklenen son iş olan Simülatif Göç, kelaynak kuşlarının göç yolunu gösteren bir animasyon videosu olarak kuş bakışıyla Urfa’dan başlayıp, İŞİD’in saldırısına uğrayan antik kent Palmira, Suriye’den geçerek Etiyopya’ya ulaşır.
 
 
Sunum / Konuşma:
İçinde bulunduğumuz jeolojik zaman dilimi, insan aktivitelerinin doğada en dominant olduğu anlamına gelen Antroposen olarak adlandırılır. Günümüzde Antroposen bir iklim tartışması olmanın ötesine geçmiştir, politik ve toplumsal bağlamları da içinde barındırmaktadır. Bu konuşmada sanatçı , İstemsiz Koordinasyon Örüntüleri projesini sunacak ve sınırların soyutlanması ve göç ile toplumdaki görmediğimiz ağlara değinecektir. Bu şekilde teknoloji ve ekolojik araştırmaların bir araç olarak, toplumsal kritik ve sanatsal üretime hazırladığı alt yapıyı inceleyeceğiz.
 
YAĞ:  Bu iş Carlotta Aoun, Beyza Dilem Toptal ve Wonjik Yangin ortak üretimidir.
 
Amazon Mechanical Turk (Mekanik Türk) içinde insan işgücünün gizli olduğu bilgisayarların henüz çözerken yanıldığı görevleri içeren sanal bir fabrikadır. Kullanıcılar farklı şirket ve kurumlara ait bilgisayar algoritmalarının doğru olarak çözemediği ; HIT adı verilen (human intelligence tasks: insan zekası görevleri) işler serisini - görselleri tanımlamak, etiket seçmek veya oluşturmak vb- tamamlamaya çalışırlar. Bunu yaparken hiç bir insanla etkileşimde bulunmayışlarının yanında birkaç sent karşılığında algoritmanın bir parçası olurlar. MTurk; internetin görünmezliğinin toplumsal sistemleri nasıl dönüştürdüğünü gösterir. Mekanik Türk ise 18. Yüzyılda üretilmiş, içinde bir kişinin saklanıp mıknatısla taşları hareket ettirdiği kendi kendine oynadığı hilesi yapılan bir satranç tahtasıdır. Amazon’un MTurk’ünde ise bu satranç tahtası adlında insan işgücünü saklayan internetin kendisidir.
 
 
YAĞ Amazon Mechanical Turk’teki sanal fabrikanın işgücünü, insanın en soyut halini (yağ) kullanarak görselleştiren bir yerleştirmedir. New York Universitesi’ne ait MTurk çalışanları hakkında bir veri tabanı kullanılarak; bir görevi tamamlamak için gereken ortalama zaman hesaplanıp önce kalori sonra yağa dönüştürülmüştür. Bu proje, görevlerin uzaktan yapılma doğasını hindistan cevizi yağının sıvı - katı formu arasındaki değişkenliğini kullanarak cisimleştirir. YAĞ insan bileşenini soyutlayarak, enerjiye ve en basit formuna (yağ) indirger. Sanal ve GIG ekonomileri, internetin görünmez alt yapısını metaforize etmek amacıyla bilgisayar işlemcisi tarafından ısınan hindistan cevizi yağı; satranç tablasının üstüne damlayarak orjinal Mekanik Türk’ü anımsatır.