Sónar+D

installation : closed system by 3dörtgen + FOLT space

Teknoloji araçlarının üretim, dağıtım ve kullanım politikaları, toplumları sosyo-ekonomik bağlamda olduğu kadar insanları düşünce ve yaratıcılık alanında da biçimlendirebilir.

Özellikle günümüz dijital çağının teknoloji araçları, toplumların teknolojiyi yeniden biçimlendirme çabalarında temelleşen yapısalcı ve determinist bakış açılarının aksine, gelişen üretim yapılarının sosyo-kültürel etkilerini sorgulamaya açmaktadır.

Bu tür teknolojilerin donanım ve yazılım sistemlerinin topluma daha uzlaşmalı bir eşitlikte sunulması, teknolojinin kapalı sistem olması ideasını kırarak toplumların aktif eyleme geçebildiği Matt Ratto’nun adını “critical making” olarak koyduğu yaratıcılık çağını başlatabilecektir. FOLT Space ve 3Dörtgen olarak Sonar Istanbul 2019 Müzik, Yaratıcılık ve Teknoloji Festivali’ne yerleştireceğimiz “Kapalı Sistem” adlı çok-medyalı enstalasyon, bahsedilen “critical making” çağının getirdiği yaratıcı ve uygulamacı sistem algısını türk kahvesi ritüeli analojisi üzerinden sergileyecektir.

Ortadoğu coğrafyasında yerleşen kültürlerin önemli bir yansıması olarak görülen türk kahvesi falı ritüelinin sunduğu oryantalist mistisizm bizi bağlı olduğumuz materyal gerçeklikten anlık kurduğumuz inançlar ile uzaklaştırabilme etkisine sahiptir.

Kahve falının enstalasyon için önemi ise, fal öncesi fincanın ters pozisyonda - kahve soğuyana kadar - gerçekleştirdiği yüzeyin biçimlenmesi, bugün, kapalı sistem teknolojilerine duyduğumuz dijital biçimlenme mistisizmi ile benzer inanç paradokslarına sahip olduğu varsayımıdır. Mikro denetleyici ve 3 boyutlu baskı teknolojilerinin bir arada bulunduğu bu enstalasyon ile izleyiciler, günümüz kapalı sistem teknolojilerinin topluma sunabileceği yaratıcı üretim metotlarının eleştirel mistik bir yansımasını deneyimleme imkanı bulacaklardır.