Ashes / Martin Messier & YRO

F

  • Cumartesi 09 21:20 - 21:50

    SonarHall

ASHES (KÜLLER), Montrealli sanatçı Martin Messier ile Fransız sanatçı Yro’nun (Élie Blanchard) işbirliğinden doğan bir görsel ve işitsel performanstır.

Projenin çıkış noktası katalitik bir olaya dayanır. 2017’nin başında, bu iki sanatçı araştırmalarına başladığı sırada, önemli bir olay meydana gelir: Stüdyonun depolama alanında çıkan bir yangın projenin temelini oluşturması gereken malzemeleri kül eder. Bu durum karşısında sanatçılar sezgilerine kulak verir ve yangının kalıntılarını çalışmalarının merkezine koyarlar. İşte ASHES (KÜLLER) fikri böyle doğmuştur, tıpkı kendi küllerinden doğan bir Anka kuşu gibi, telef, yok olma ve parçalanma kavramları etrafında keşfedileni cisimleştirerek… Maddi olanla olmayan, cisimlenmiş olanla yüceltilmiş olan, yok etme ve yeniden kurma arasındaki ilişkileri sorgulayan ASHES, gündelik bir durumu karmaşık bir yansıma alanına dönüştürür.

Sanat eseri bir video projeksiyon yardımıyla çalışır. X, Y ve Z olarak üç eksende yatay hareket eden ışıklı bir masanın üzerine yerleştirilmiş farklı cisimler iki mikroskop ve fotoğraf/video kameraları tarafından canlı olarak iki ekrana yansıtılır. Böylece yanmış cisimler, özel olarak bu proje için tasarlanmış bir motorlu sistemin de yardımıyla çok yavaş ve kesin hareketlerle yönlendirilir ve taşınır.

Sanatçılar cisme dokunmadan, titreşim ve hareketin itici gücüyle onu yönlendirir. Her şeyin birbirine bağlı olduğu fiziksel bir performans olan ASHES kalıntıların sonsuz küçüklükleri ve onların insan hareketi tarafından zapt edilmesi arasındaki ilişkiyi oynar. Yansıtılan görseller sanatçılarla cisme müdahalelerinin kalıcı diyaloğunu ifade eder. Sahnedeki hareketleri yollarının kesişmesine ve bir mikroskoptan diğerine etkileşimde bulunarak son derece titiz bir koreografi oluşturmalarına yol açar. Eş zamanlı olarak, sanatçıların hareketleri vasıtasıyla görsel içerikle tınlayan ‘sesli cisimler’ de özgürleşir.

ASHES, mikroskobik seviyede bile olsa dünya cisminin kendi kalıntısından meydana gelen bir evrenden asla daha fazlası olmadığını bize hatırlatır.

http://mmessier.com/ashes.html

KATKIDA BULUNANLAR

Fikir ve görsel: Élie Blanchard and Martin Messier

Müzik ve canlı programlama: Martin Messier

Teknik tasarım: Élie Blanchard

Elektronik/Mekanik: Akwariom, Fab lab brc

Yapım : 14 lieux and Avoka

Ortak yapımcılar : Recto-Verso (Québec), L.E.V. Festival (Gijòn), Festival ]interstice[ (Caen)

Destek : Conseil des Arts du Canada, CNC avec la participation du DICRÉAM, 

Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal, 

Région Normandie desteği ve CNC ve Normandie Images işbirliğiyle Station Mir

Yapım: 14 lieux (Canada) + Avoka (France) 

Ajans : Marc Langlois - la Chasse Galerie (Canada)