Sónar+D

Workshop: Design for Good “Intervention Design” by imece

  • Cumartesi 07 16:30 - 19:30

    +D Lounge by Digilogue

Design for Good “Intervention Design”

imece, sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları çeşitli kaynaklarla buluşturan sosyal inovasyon platformudur. Etkinlik ve içeriklerimiz ile sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor; Destek Programı ile sosyal meselelere çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri eğitim, mentorluk, hibe kaynakları ile buluşturuyoruz. 7 ay süren her bir Destek Programı sürecinde bir temaya ve temalarla ilgili meselelere odaklanıyoruz. Temalarımızı ve meselelerimizi, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedef’e göre belirliyoruz.

İçerik:

PSM’de gerçekleşecek Sonar İstanbul’da, Sonar +D’nin odağı olan “yaratacılık, teknoloji ve müzik” ile “sosyal etkiyi” bir araya getiriyoruz. Sosyal inovasyon platformu imece, sosyal fayda odaklı tasarımı ve tasarımlardan sosyal girişimlere nasıl gidilebileceğinin yolunu keşfedeceğiniz bir workshop düzenliyor. Festivale gitme/gidememe halini betimleyen 10 görsel/materyal üzerine “erişilebilirliliği” sorgulayacağınız; yaratıcılık, teknoloji ve müzik elementlerini dahil ederek sanattan tasarıma, teknolojiden girişimciliğe farklı disiplinlerden gelen insanlarla erişilebilirlik meselesine çözüm önerisi üreteceğiniz bir ortak üretim çalışmasına bekliyoruz. Tasarımın, yaratıcı düşünmenin ve fayda odaklı olmanın sosyal meseleler üzerine çözüm ararken yaratacağı yaklaşımları ve imkanları keşfetmek, yaratıcı endüstrinin, teknolojinin, iş dünyasından disiplinlerarası insanlarının beraber üreterek sosyal fayda odağında becerilerini kullandıkları ve kendi sınırlarını keşfettiği bir uygulamayı hedefler.

 

Yapı:

Maksimum 5’er kişiden oluşan 4 takım, toplam 20 kişi ile gerçekleştirilecektir.

Yaratıcı endüstriden tasarımcı, coder, maker gibi farklı disiplinlerden gelen insanlar ile festival alınından dahil olacak 10 insan ile birlikte karma takımlar oluşturulacak ve 3 saatlik mesele tanımlama, keşfetme ve üretme imkanı olacak. Festivale gitme/gidememe halini betimleyen, “erişilebilirliği” sorgulayan 10 görselin/ materyalin çıktılarının katılımcılarla paylaşılır. Meseleyi tanımlayan görselin/materyalin hikayesi üzerine yaratıcılık, teknoloji ve müzik elementlerini kullanarak erişilebilirlik çözümleri üretilir. Beklenen çıktı ise bir manifesto, ürün, servis/sistem tasarımıdır.

Çıktı:

Sosyal bir mesele için geliştirilmiş;

Ürün,

Servis/sistem,

Manifesto tasarımı hedeflenir.

Ayrıca transdisipliner bir yapı ile oluşturulmuş bir takım dinamiğinin sosyal fayda yaratması,  hedeflenen bir tasarım/fikir yaratım sürecine dahiliyeti, beraber üretme farkındalığı, ”Sürdürülebilir Kalkınma Hedefler” farkındalığı, ”Design for social impact” farkındalığı yaratılmak istenen hedefler arasındadır.

Atölye Çalışması Kolaylaştırıcıları

Duygu Kambur

imece Koordinatörü

Duygu gönderecek.

 

Tuğçe Akbulut

imece Destek Programı Koordinatörü

2005 yılında Antalya Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan Tuğçe, lisans eğitimini 2009’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostümü Tasarımı bölümünde tamamladı. Ardından aynı bölümde yüksek lisans programına başladı.Öğrenciliğinden itibaren Devlet Tiyatroları, İKSV gibi kurumlarda tasarım ve uygulama alanlarında dekor,ışık ve kostüm asistanlıkları yaptıktan sonra 2009 itibariyle Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesindeki çeşitli dizi ve TV programında sanat yönetmenliği yapmaya başladı.BKM’nin yanı sıra farklı yapım firmalarıyla reklam ve dizilerde sanat yönetmenliği, farklı markalarda mekan ve konsept tasarımcılığı yaptıktan sonra 2015 yılında kendi markası Farklı Mekan’ı kurdu.Markası kapsamında tasarım faaliyetlerini “yeniden dönüşüm,tekrar kullanım”  kültürlerinden beslenen bir yaklaşıma evriltirken kendi proje yönetim metodlarını geliştirdi.Yaratıcı endüstri mensuplarının tasarlama yaklaşımlarında sosyal fayda ve döngüsellik odağının oluşturulması üzerine çalışan Tuğçe şu an ATÖLYE’de imece Destek Programı Koordinatörü olarak çalışıyor.

Ayşesu Çelik

Öğrenme Tasarımcısı

2010’da İstanbul Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2015’te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitiminden sonra Chicago’da dijital tasarım bootcamp’ine katıldı. Program kapsamında girişimlerle kullanıcı araştırması ve deneyimi üzerine çalıştı. Mart 2016 itibariyle, lisans eğitimi sırasında staj yaptığı ATÖLYE ekibine katıldı. Projelere kullanıcı deneyimi, araştırma ve strateji alanlarında katkı sağlıyor.

Ceylan Uşaki Erali

Öğrenme Tasarımcısı

St. Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü tamamladı. Öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli sosyal projelerde gönüllü olarak katılımcı, tasarımcı, yürütücü, kolaylaştırıcı olarak yer aldı. Design Academy Eindhoven’da Man & Humanity master programı bünyesinde aldığı sosyal tasarım eğitiminin ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi yüksek lisans programına devam etti. Aynı okulda Sanat ve Kültür Yönetimi lisans programında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Akademinin ardından, profesyonel hayatına çeşitli tasarım ofislerinde devam eden Ceylan, Fas’ta yaşadığı dönemde Kazablanka’da kurulmuş ilk ortak çalışma mekanının (Insane) topluluğuna katılarak, öğrencilere ve kentlilere yönelik sosyal tasarım çalıştayları geliştirdi/gerçekleştirdi; Insane’a stratejik dönüşüm desteği verdi. Ceylan, ATÖLYE bünyesindeki sosyal fayda odaklı projelerde deneyim ve süreç tasarımı ve kolaylaştırıcılığı alanlarında çalışıyor.

 

Ömer Hacıömeroğlu

Ürün Tasarımcısı

Teknoloji Girişimcisi, Gelişmiş Ürün tasarımsıcı ve eğitmen olan Ömer Hacıömeroğlu şimdilerde yeni ürün geliştirme ve tasarım merkezli eğitim alanına odaklanmaktadır. Profesyonel macerası onu Volkswagen, Design Continuum, Atlas Copco, Astro studios, Cliff Design gibi firmlardan geçirmiş, en sonunda da Qwake Teknologies adındaki San Francisco merkezli kendi firmasında kurucu ortakları ile uluslararası arama ve kurtarma sektörüne ileri teknoloji ürünler ve "C-Thru" adında Arttırılmış Gerçeklik Platformu geliştirmeye yöneltmiştir. Yıllar içerisinde Ömer'in çalışmaları Wired UK, Innovation Magazine, BBC Global, Forbes, Singularity University, GQ, Fast Company ve Mashable ve diğer bir çok basılı ve dijital medyada yayınlanmıştır.