Sónar+D

AV Experience: "EVHAM" by FOLTspace & 3Dortgen

  • Cumartesi 07 10:00 - 20:30

    +D Lounge by Digilogue

Muhafaza içgüdüsüyle ortaya çıkan yeniden üretim ve deneyim ortamları kültürel nesneleri nasıl konumlandırmaktadır? Bu içgüdü kolektif bir evham yaratır mı? Günümüz teknolojileri ve pratikleri, kültürel nesnelerin fiziksel sürekliliklerine dair bir umut doğmuştur. Fakat kültürel nesnelerin dijitalleştirilmesi bizi hangi fiziksel boyutlardan yoksun bırakır?

Yaratılan sanal görünüm bize arzu ettiğimiz korumayı sağlayabilmekte midir? Atölye ve sergi çalışması ile vurgulanmak istenilen, doğa ve insan yıkımına maruz kalan bu yapılara dijital dönüşmenin bir cevap olup olmayacağıdır. Yoksa, dijital uzamda gelişen yeniden üretim ve saklama olanakları ancak kurduğumuz evhamın muhafazasını mı yaratmaktadır? Katılımcıların “UV Haritalama” tekniği ile deneyimleyeceği dijital dönüşüm süreci özünü hayvan derisinin tabaklanma sürecinden almaktadır. Derinin gerilmesi ile elde edilen yüzeyin esnemesi materyalin girmesi gereken biçim için büyük önem taşımaktadır. Katılımcıların ve izleyicilerin bu görsel ve teknik benzetme sayesinde dijitalleştirilen kültürel nesnelerin muhafaza edilmesinden öte başka nasıl biçimlere ve değerlere dönüştürüldüğünü sorgulamaları beklenmektedir. Söz konusu kültürel nesneler olarak bu atölye için Nemrut dağı tepesinin doğu ve batı cephelerine bulunan ve tanrılar ile sağlanan barışçıl anlaşmayı temsil eden heykeller seçilmiştir. Bugün Nemrut dağının dinleri ve inançları birleştiren bu anlayışı korunamamış ve fazlası ile zarar görmüştür. Atölyede ise katılımcılar bu bozulan tarihi yapıtları dijitale sonra tekrar fiziksele dışavurumsal tasarım süreci ile dönüştürmeyi hedef edinecektir. Peki heykellerinden geriye kalan parçalar bahsi geçen yeniden üretim metotları ile gerçekten muhafaza edilebilir mi?

FOLT Space Kimdir?

FOLT Space, ortam nesnelerinin izleyicileri ile kurduğu alışılmadık algısal ilişki biçimlerini keşfetme arzusu taşıyan bağımsız bir sanat grubudur. FOLT ismi, “Form Alterasyonları” ın kısaltılmış halidir. Hedefimiz, görsel ortamların alterasyon metodlarını inceleyerek izleyicide mekansal ve durumsal farkındalığı yaratma sürecini ele almaktadır.

Daha fazla bilgi için; www.folt.space

3Dörtgen

2013 Eylül ayından itibaren dünyada benzeri olmayan bir konsept anlayışıyla hizmet vermeye başlayan 3Dörtgen, 3 boyutlu yazıcı, tarayıcı ve tasarım odağında hizmet ve ürün sunan konsept bir teknoloji mağazası ve kafesidir.  Dünyaya bakış açımızı değiştiren teknolojilerin öneminin farkında olan 3Dörtgen, yıkıcı teknolojiler alanında etkinlikler, atölyeler ve eğitimler düzenlerken aynı zamanda günlük lezzetlerin ve 3. Dalga kahveyi de yaratıcılığı tetikleyen maker dostu kafesinde ziyaretçilerle buluşturuyor.