Sónar+D

Presentation: Yaqui And The Surem By Jennifer İpekel - Sónar+D

  • Cumartesi 25 16:50 - 17:15

    Lounge+D Stage 2

Konuşan ağacın tarihi, dünyanın yeni yeni oluşmaya başladığı zamanlara kadar dayanıyor. Yaqui and the Surem; interaktif teatral bir grup, insan ve doğa arasındaki müzikal konuşmayı arayan bir deney. Devorama, bir bitkinin yapraklarına ve köklerine takıldığında bitki dürtü ve etkileşimini kaydeden bir interaktif elektronik cihaz. Makine, deneyimlenen duygulara dayanarak bitkilerin elektrik varyasyonlarını okurken bu sinyalleri bir MIDI enstrümanına dönüştürüyor.

Yaqui and the Surem, bitkilerin çevreleri ile öğrenme ve iletişim kurma kapasiteleri konusundaki tepkiselliğinin deneyini yapacak. Bitkiler; onlarla ilgilenen insanların gelişine işaret ederken, konuşulurken, müziğin üretimi sırasında, sulanırken ve birçok başka durum esnasında hassas varyasyonlara sahip.

Çeşitliliğe önem veren grup Yaqui and the Surem doğayla konuşacak, doğa da ona cevap verecek. Evrenden, bitkilerin dünyasından normalde duymadığımız tahmin edilemeyen sesler duymak ve doğayla etkileşime geçmek için bir dil bularak kozmik seslerle etkileşime geçmek, projenin temel amacı.

soundcloud.com/jipekel8/yaqui-and-the-surem-part-1