Sónar+D

Presentation: Sonar - An Earlier Attempt for Sound Ecology by Alper Maral

TR

  • Cumartesi 25 18:45 - 19:45

    Lounge+D Stage 2

Sonar - Ses Ekolojisi için bir Önerme
Sound ecology—Farkındalıktan İstismara: Çevresel Sesleri Kullanan Duysal Tasarım Pratikleri ve Güncel Sanat Konvansiyonlarına Eklemlenme Stratejileri

Alper Maral
Alper Maral, besteci, müzikolog. YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde tam zamanlı, Bilgi, Bahçeşehir ve Sabancı üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim üyesidir. Yayına hazırladığı, ortak yazar olarak katıldığı birçok kitap, dergi, vs., ve CD, DVD, vb. formatlarda yayınlanmış birçok müzik yapıtı bulunan Maral yürüttüğü seminerleri ve dersleri, mutfağında yer aldığı Yeni Müzik festivalleri, radyo programları, vb. ile yeni ve dinamik bir dinleyici kitlesi kurmaya gayret etmektedir.