Sónar+D

Presentation: Prof. Dr. Arda Eden - DIY-Based control interface designs intended for music applications - Sónar+D

TR

  • Cumartesi 25 17:10 - 18:00

    Lounge+D Stage 1

Gelişen bilgisayar teknolojisi, müzik ile amatör veya profesyonel düzeyde ilgilenen herkesin müzik üretim sürecine daha kolay ve daha ucuz bir şekilde dahil olmasına olanak sağlamıştır. MIDI klavye, breath controller gibi çeşitli arayüzler müzikal performansların gerçekleştirilmesine yönelik araçlar olarak bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır. Pek çok firma tarafından üretilen bu araçları temin etmek ise şüphesiz ki, belirli bir bütçe dahilinde mümkündür. Arduino ve benzeri mikrokontrolçü tabanlı sistemler ile Raspberry Pi gibi düşük maliyetli bilgisayarların ortaya çıkması, ileri düzeyde teknik bilgi gerektirmeyen kendin-yap (do-it-yourself) temelli pek çok uygulamanın sıradan kullanıcılar tarafından geliştirilebilmesini mümkün hale getirmiştir. Ucuz ve kolaylıkla erişilebilen çeşitli sensörler ve mikrokontrolcüler birlikte kullanıldıklarında, bedensel hareketler ve benzeri analog verileri sayılara dönüştürerek, müziksel parametreleri kontrol edebilen arayüzler biçiminde tasarlanabilmektedirler. Bu workshop'un amacı, yukarıda bahsetmiş olduğum araçlardan faydalanılarak, müziksel parametreleri kontrol edebilen kendin-yap temelli arayüzlerin ne şekilde tasarlanabileceğine yönelik temel fikir ve tecrübeleri katılımcılar ile paylaşmaktır.


 Doç. Dr. Arda Eden – Kısa Özgeçmiş

1974 İzmir doğumludur. 2002'de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Programı, doktorasını İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Programı'nda tamamladı. 2002 – 2009 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Bölümü'nde okutman, 2009 – 2016 yılları arasında ise İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Çalışmalarını müzik teknolojisinin çeşitli alanları üzerinde sürdüren Arda Eden, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal (Ses) Tasarımı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak müzik teknolojisi derslerini yürütmektedir.