Sónar+D

Performance: Aesthetic Animism - Atay İlgün - Sónar+D

  • Cuma 24 01:00 - 02:00

    SonarHall

Atay İlgün, 1989 Ankara doğumlu müzisyen ve sanatçıdır. Çalışmaları, deneysel ve karışık-medya işler üzerine yoğunlaşmakta, Ashberry gibi birçok isim altında yayınladığı yazınsal ve sessel eserler Wounded Wolf Press adlı yayın-evi/plak şirketinden yayımlanmaktadır.

Wounded Wolf Press dışında, bugüne kadar işleri, çeşitli projeler altında, Invisible Birds (U.S.), Reverb Worship (U.K.) gibi birçok plak şirketi tarafından yayınlanmış ancak 2015 yılında "Vertigo" (Murat Akagündüz, Arter) sergisi için yazması istenen eser ile birlikte solo ve modern kompozisyon çalışmaları hız kazanmıştır. 

An itibarıyla, 2017'nin ilkbaharında yayınlanacak olan ilk solo albüm ve sergisi üzerinde çalışmaktadır.

Atay İlgün’ün yeni seri konserleri, modern kompozisyon ve dijital şiir hibridinden oluşan A/V (sessel ve görsel*) deneyimler olarak tasarlanmıştır. Anima mundi gibi düşünce sistemleri aracılığı ile özün dijital gerçekliği/boyutu ve bizim kavrayışımız üzerine bir çalışmadır. Rastgelelik ve üretimsel süreç her performansı farklı kılmaktadır.

*Bu görseller fotosensitif epilepsi hastalarında nöbetlere sebep olabilecek ışık ve tekrarlı görüntüler içermektedir.

http://www.woundedwolfpress.co.uk/